วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก 

(images) 2009729_49151.jpg         

(พระประธานในพระอุโบสถ)
    

               วัดปุรณาวาส   ตั้งอยู่เลขที่  ๒๑ หมู่ที่ ๓  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย  มีที่ดินทั้งหมด ๑๒ ไร่  ๕๔ ตารางวา   

               พื้นที่ตั้งของวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์   มีถนนแยกจากถนนบรมราชชนนี  เลียบคลองทวีวัฒนา  ห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย ๔  และสถานีรถไฟศาลายา ประมาณ ๑ กิโลเมตร 

               วัดปุรณาวาส  เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๗   ครั้งแรกสร้างเป็นสำนักสงฆ์ก่อน  ต่อมา ราว พ.ศ. ๒๔๐๐ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๔  ทรงมีรับสั่งให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์    เพื่อเชื่อมโยงกับคลองดำเนินสะดวก 
ในมณฑลราชบุรี (หนังสือประวัติศาสตร์ไทย ส ๐๒๙) ขุดตั้งแต่ คลองหน้าวัดชัยพฤกษ์มาลาจนถึงแม่น้ำนครชัยศรี   เพื่อประโยชน์ในการคมนาคมการสัญจร  และการค้าขาย 

               ต่อมาราว     พ.ศ. ๒๔๐๓     พระองค์ได้เสด็จตรวจคลองขุดมหาสวัสดิ์     เมื่อผ่านหน้าวัดปุรณาวาส   ก็เป็นเวลาที่พระองค์ต้องทรงเสวยพระกระยาหาร  พระองค์ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ด้วย  พร้อมทั้งมีรับสั่งถึงความเป็นมาของวัด   ทายก
ทายิกาก็กราบทูลว่า  “ไม่มีชื่อวัด”  พระองค์ท่านมีพระราชกุศลศรัทธา   พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์มอบให้กับนายบุญ  ผู้ริเริ่มสร้างวัด (แต่ยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่) ให้นายบุญสร้างพระอุโบสถขึ้น ๑  หลัง  เพื่อจะได้เป็นวัดที่สมบูรณ์   และได้พระราชทานนามวัดนี้ว่า
“วัดราชบุญธรรม” แต่ก็ไม่มีใครเรียกขานกัน  เมื่อนายบุญได้ทำการสร้างพระอุโบสถขึ้นแล้วเสร็จ  ทางการก็ได้ให้เกียรติแก่นายบุญ  
ผู้สืบสานพระราชประสงค์ทำการสร้างพระอุโบสถขึ้น  จึงได้ขนานนามวัดนี้ว่า “วัดบุญญาวาสราชศรัทธาธรรม” แต่ก็ไม่มีใครนำมาเรียกขานกัน 

               จนในปี พ.ศ. ๒๔๘๐  สมัยที่พระอธิการพร้อม  ฐานิสสโร  เป็นเจ้าอาวาส  ท่านได้มอบหมายให้พระมหาโชติ   ทำการเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่า “วัดปุรณาวาส” และก็ใช้เรียกติดต่อกันจนถึงปัจจุบันนี้ 

               แต่เดิมวัดปุรณาวาสแห่งนี้  ชาวบ้านส่วนใหญ่ในละแวกวัดเรียกกันว่า “วัดนก” เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่เป็นจำนวนมาก   และ
มีนกอาศัยอยู่มากมาย   มองดูแล้วร่มรื่นและบางทีก็มีคนเรียกว่า  “วัดกลางคลอง” เพราะวัดนี้ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างคลองวัดชัยพฤกษมาลากับแม่น้ำนครชัยศรี  เมื่อวัดระยะแล้ววัดนี้ตั้งอยู่กึ่งกลางพอดี 

       

             

 

 

พระทศพล  ญาณวีโร  เลขานุการเจ้าอาวาส  ผู้ดูแลระบบ  

 
 
Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  441,222
Today:  702
PageView/Month:  3,498

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com