วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก           

          ชื่อ  พระครูสุธรรมานุศาสก์            ฉายา  คุณธมฺโม
          วิทยฐานะ   น.ธ.เอก   วัดปุรณาวาส  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร

          ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง         

              -  เจ้าอาวาสวัดปุรณาวาส

              -  เจ้าคณะเขตทวีวัฒนา

          สถานะเดิม 

              ชื่อ  ทรงธรรม นามสกุล  กลิ่นถาวร   เกิดเมื่อวันที่    ๒๑  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๔๗๘   
              ณ  บ้านเลขที่ ๒๑   หมู่ ๕     ตำบลแม่แฝก   อำเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม่

              บิดาชื่อ  นายสิงห์   มารดาชื่อ  นางบังอร   นามสกุล  กลิ่นถาวร

              บรรพชา  เมื่อ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ   วัดศรีงาม  ตำบลแม่แฝก

              อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่   

              โดยมี   พระครูมงคลคุณาทร   วัดศรีงาม   ตำบลแม่แฝก  อำเภอสันทราย

              จังหวัดเชียงใหม่   เป็นพระอุปัชฌาย์

  

          อุปสมบทเมื่อ 

               วันที่  ๑๗  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๔๙๙   ณ  วัดศรีงาม    
               
ตำบลแม่แฝก  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่      
               
โดยมี  พระครูวินิจคุณาทร  วัดศรีงาม  ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย    
              
จังหวัดเชียงใหม่  เป็นพระอุปัชฌาย์
               
พระอธิการคำปัน   ฐิตธมฺโม   เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
               
พระอธิการหน่อแก้ว   สิริปญฺโญ   เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

 

          วิทยะฐานะ 

               -  พ.ศ. ๒๔๙๑   สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนบ้านศรีงาม     
                                  
ตำบลแม่แฝก  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
               - 
พ.ศ. ๒๕๐๔   สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก วัดมหาธาตุ   สำนักเรียนวัดมหาธาตุ 
                  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

  

          การศึกษาพิเศษ    

            -  ศึกษาวิชาช่างจากผู้ชำนาญสมัยก่อน 

            -  วิชาพระอภิธรรม            

            -  วิชาวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

            -  ศาสนพิธีและพิธีกรรมจากบูรพาจารย์

 

         

          มีความชำนาญ       

            -  งานด้านนวกรรมการก่อสร้าง งานไม้และงานปูนปั้น ศิลปะล้านนาไทย

            -  งานด้านพิธีกรรมและศาสนพิธี  การอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน   

            -  งานด้านการเผยแผ่ เทศนาโวหาร  งานแต่งฉันท์  กาพย์  กลอน

  

  

          งานการปกครอง   

            -  พ.ศ. ๒๕๐๕   เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปุรณาวาส   

            -  พ.ศ. ๒๕๑๕    เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดปุรณาวาส 

            -  พ.ศ. ๒๕๑๗   ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปุรณาวาส

            -  พ.ศ. ๒๕๑๗   เป็นพระกรรมวาจาจารย์       

            -  พ.ศ. ๒๕๓๒   เป็นพระอุปัชฌาย์ 

            -  พ.ศ. ๒๕๔๔   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะเขตทวีวัฒนา

 

พระทศพล  ญาณวีโร  เลขานุการเจ้าอาวาส  ผู้ดูแลระบบ  


Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  441,221
Today:  701
PageView/Month:  3,497

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com